Paulina Plewczyńska

Z notatek trenera. Coaching grupowy

Coaching to jedna z wielu form rozwoju. Coach m.in. przez uważne słuchanie, obecność, zadawanie pytań i tzw. odzwierciedlanie (zauważanie i uwypuklanie np. emocji, zmiany w zachowaniach klienta) pracuje z klientem nad wytyczaniem i osiąganiem ważnych dla niego celów. ICF definiuje coaching jako „towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, […]