Dla początkujących trenerów

Z notatek trenera. Chyba nie wyrobię się z programem…

Nie zdążę! Jestem już dużo po czasie! Nie wyrobię się! Dopiero co rozpoczynałeś warsztat, a właśnie mija 12.00. Już dawno powinniście być z grupą przy